Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt AV-PL-ROAD „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” zrealizowany w latach 2018-2021 przez konsorcjum w skład którego wchodziły: Ministerstwo Infrastruktury (MI), Instytut Transportu Samochodowego (ITS) i Politechnika Warszawska (PW) oraz aktywność i działania podejmowane przez Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP), które powstało w ramach tego projektu, przyczyniły się do podjęcia prac, dzięki którym został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania