Ujednolicenie przepisów homologacyjnych w zakresie systemów wspomagania kierowcy

Spotkania ekspertów ds. pojazdów automatycznych/autonomicznych i połączonych (GRVA), to okazja do dyskusji o zagadnieniach związanych z potrzebą harmonizacji przepisów dotyczących pojazdów. Wśród tematów omawianych podczas 17. Spotkania GRVA, które odbyło się w dniach 25-29 września 2023 roku w Genewie, były kwestie związane z propozycją wdrożenia nowego Regulaminu ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy.

0 Komentarzy

Propozycja wprowadzenia nowych podkategorii dla pojazdów wyposażonych w systemy zautomatyzowanej jazdy

W dniach od 25 do 29 września 2023 roku w Pałacu Narodów w Genewie odbyło się 17. Spotkanie Ekspertów ds. pojazdów automatycznych/autonomicznych i połączonych (GRVA), w którym wziął udział przedstawiciel Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP) dr inż. Artur Gołowicz. Podczas spotkania dyskutowano o potrzebie wprowadzenia zmian w zakresie kategoryzacji pojazdów wyposażonych w systemy zautomatyzowanej jazdy ADS (ang. Automated Driving Systems).

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania