Edukacja kierowców szansą na właściwe korzystanie z technologii automatyzujących jazdę

Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy u kierowców oraz kandydatów na kierowców w zakresie wykorzystywania systemów automatyzujących jazdę pozwoli zapewnić właściwą i bezpieczną interakcję człowieka z pojazdem. Uczestnicy ruchu, a przede wszystkim kierowcy, powinni znać zasadę działania poszczególnych systemów (zwłaszcza zamontowanych w ich pojazdach) i mieć wiedzę, kiedy ich działanie może zostać zakłócone.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania