Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn

W dniach 27.02.2023 – 1.03.2023 r. eksperci Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP)  wzięli aktywny udział w Ogólnopolskim Sympozjum Diagnostyka Maszyn. W trakcie wydarzenia wygłoszono 3 referaty podsumowujące wyniki prac badawczych i analiz prowadzonych w ramach projektów AV-PL-ROAD, TRUSTONOMY oraz Pedicrash. Wygłoszone wystąpienia:

  • Aleksandra Rodak, Małgorzata Pełka, Mikołaj Kruszewski  – Automated Driving Systems – Comparison of training methods effectiveness
  • Małgorzata Pełka, Monika Ucińska, Mikołaj Kruszewski – Safety aspects of vulnerable road users in automated vehicles.
  • Małgorzata Pełka, Mikołaj Kruszewski, Monika Ucińska, Anna Niedzicka, Ewa Odachowska-Rogalska, Aleksandra Rodak, Operational and technical aspects of Driver interaction with Automated vehicles

Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno pracowników środowiska naukowego jak i przedstawicieli firm. Cztery najlepsze referaty otrzymały dyplom  im. Ludwika Müllera. Wśród wyróżnionych znalazła się Małgorzata Pełka, która wygłosiła wystąpienie na temat aspektów bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w pojazdach zautomatyzowanych. 

Wydarzenie było szansą na szerzenie informacji na temat działalności CK:PAP oraz jego możliwości badawczych. Eksperci mieli okazję wysłuchać wystąpień z wielu dziedzin technicznych i poszerzyć swoją wiedzę.