Spider’s Web „Strefa Jutra”: Czy kierowca jest nam jeszcze potrzebny?

Rozwój technologii transportu autonomicznego to szansa na poprawę bezpieczeństwa w przewozach osób i ładunków w przyszłości. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera realizację projektów innowacyjnych w tym obszarze, umożliwiając udział w nich zarówno przedstawicielom przemysłu, jak i nauki.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, który powstał we współpracy NCBR z portalem Spider’s Web i jest częścią cyklu „Strefa Jutra”. W materiale zaprezentowano aktywność Instytutu Transportu Samochodowego, który angażuje się w innowacyjne projekty nakierowane na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. 

Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych podejmuje liczne działania mające na celu wypracowanie zmian obowiązujących przepisów ruchu drogowego w zakresie testowania innowacyjnych technologii na drogach publicznych, uwzględniających potrzeby przedsiębiorców, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez administrację centralną. 

Eksperci CK:PAP wskazują na zalety wykorzystywania symulatorów w badaniach zachowań i umiejętności kierowców oraz testowaniu ich reakcji na różne czynniki (znaki drogowe, reklamy). 

W filmie przybliżono także działalność firm, takich jak APTIV i Blees, dla których priorytetem jest rozwój innowacyjnych technologii, w tym rozwiązań związanych z mobilnością autonomiczną, która może okazać się przyszłością motoryzacji. Zwrócono uwagę także na działania podejmowane na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie projektowane są inteligentne znaki drogowe, które oceniają warunki ruchu drogowego i na tej podstawie przekazują kierującym informacje o zmiennej treści, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo na drogach.

Źródło: https://www.youtube.com/c/SpidersWebtv