CK:PAP podczas kongresu SDCM

Przedstawiciele Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych ITS wzięli udział w XVII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowanym przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Megatrendy to zjawiska wywołujące zmiany o skali globalnej. Motoryzacja, jak mało która branża podlegać będzie dynamicznym przeobrażeniom, które wpływać będą na wszystkich graczy na rynku – od potentatów po najmniejsze firmy. O megatrendach, czyli o tym czego się spodziewać i na co przygotować, rozmawiali eksperci na Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, który odbywał się w dniach 12-13 października 2022 roku w Warszawie.

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych i stanowi cykliczne spotkanie przedstawicieli branży, na którym poruszane są najbardziej palące problemy, zagadnienia i kwestie legislacyjne istotne z punktu widzenia przedsiębiorców działających na polskim rynku motoryzacyjnym.

W dyskusji eksperckiej na temat przedmiotowych trendów wzięli udział m.in. przedstawiciele Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych ITS (CK:PAP) – instytucji eksperckiej wykonującej zadania wspierające prace rządu, w szczególności Ministra Infrastruktury, w obszarze pojazdów autonomicznych. Małgorzata Pełka, zastępca kierownika CK:PAP, w ramach panelu „Autonomizacja transportu i inne wyzwania technologiczne a polskie prawo” omówiła postęp prac nad zmianami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych prowadzonymi przez resort transportu oraz roli Centrum w tym procesie. Dyskusja obejmowała także stanowisko i problemy przedsiębiorców prezentowane przez przedstawicieli firm Aptiv i ZF. 

Ekspertka CK:PAP opowiedziała także o organizowanych przez Centrum warsztatach legislacyjnych, mających na celu wypracowanie propozycji uwzględniających stanowisko polskich władz, a także firm zajmujących się testowaniem technologii automatyzujących jazdę w Polsce. W trakcie panelu przedstawicielka Centrum zaprosiła również do wzięcia udziału w kolejnej edycji warsztatów, które odbędą się w dniu 27 października 2022 roku w Hotelu Sound Garden w Warszawie.

Źródło: SDCM/opracowanie własne