Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na VI seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 9 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Na seminarium omawiane będą prawne, techniczne i ubezpieczeniowe aspekty automatyzacji transportu drogowego. Grono ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, Politechniki Warszawskiej i Kancelarii Adwokackiej Adw. Lech Kaniszewski, zaprezentuje kolejną serię zagadnień związanych z automatyzacją transportu drogowego.

Zaproszenie na seminarium, wraz ze szczegółowym harmonogramem wydarzenia przekazujemy Państwu poniżej.

Już dzisiaj zachęcamy do zarejestrowania się poprzez przesłanie informacji na adres seminaria.av@its.waw.pl i do przekazania informacji innym osobom zainteresowanym omawianą tematyką.