Test 2Drive

Komputerowo wspomagany system testów psychologicznych, który umożliwia zbadanie kluczowych, wymaganych prawnie cech i obszarów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich kryteriów dobroci testów (testy są obiektywne, wystandaryzowane, rzetelne, trafne i znormalizowane). Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury i testów papier-ołówek systemem komputerowym, przy zachowaniu niezbędnego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiaru. Całość badania kompletną baterią testów odbywa się na jednym stanowisku. Wymagany jest komputer lub laptop z systemem Windows 7 lub nowszym, monitor dotykowy pojemnościowego o przekątnej ekranu 23”, licencja, oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet.

Wyniki testów (surowe i znormalizowane) w postaci czytelnych raportów i protokołów są dostępne tuż po wykonanym badaniu. 

 

W skład baterii wchodzi 10 testów, które pozwalają na diagnozę w wymaganych prawnie obszarach:

  • sprawność psychomotoryczna,
  • sprawność intelektualna i procesy poznawcze,
  • osobowość.