Research opportunities


Our advanced technical centre enables the implementation of drivers, vehicles, equipment and infrastructure tests. Among them, the following should be highlighted:

  • Study on behaviour and driver state monitoring with the use of driving simulators, eye trackers and KSS (Karolinska Sleepiness Scale),
  • Assessment and validation of vehicle equipment, incl. Human-Machine Interface (HMI),
  • Research on road transport automation systems and infrastructure, incl. for possibilities of introducing autonomous vehicles,
  • Development and validation of modern methods of driver training,
  • Research on road safety, also in context of the safety of vulnerable road users (VRU),
  • Assessment of road users’ behaviour,
  • Testing of elements of Intelligent Transport Systems (ITS),
  • Analysis of the impact of ITS on the safety and efficiency of transport,
  • Research in the field of transport psychology.

 

 Aparatura badawcza

Centrum Kompetencji dysponuje rozbudowanym zapleczem badawczym.

The AS1200-6 passenger car simulator

The AS1200-6 passenger car simulator is a high-fidelity device designed for examining impact of various types of dysfunctions (e.g. fatigue) on the ability to perform driving activity. The simulator may be utilized to practice driving skills in difficult road conditions, and due to advanced measurement capabilities, it is suitable for conducting infrastructure research, creating driving models and reconstruction of road accidents, leading a significant impact on safety.

The Truck and Bus Simulator AS-1300

The Truck and Bus Simulator is a high-fidelity device designed for examining impact of various types of dysfunctions (e.g. fatigue) on the ability to perform driving activity by professional drivers. The simulator may be utilized to practice driving skills in difficult conditions, and due to advanced measurement capabilities, it is suitable for conducting road infrastructure research, creating driving models and reconstruction of road accidents, which has a significant impact on safety.

Set of models and dummies

Professional set of models and dummies enabling testing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). It consists of a static and pneumatic model with a towing system. Each model of the vehicle shows the rear end of a passenger car and complies with the AEB Protocol standard. The models are equipped with special elements and coatings that enable them to be recognized by the systems used in current vehicles. The Centre also has dummies representing pedestrian and cyclist that can be used to test driver assistance systems.

Stanowisko do badań w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem urządzeń Oculus Rift, VR Samsung Gear i gogle HTC Vive

Rzeczywistość wirtualna (ang. VR- Virtual Reality) to termin opisujący trójwymiarowe środowisko generowane przez komputer. Dzięki jej wykorzystaniu, użytkownik może wchodzić w interakcje i manipulować wybranymi obiektami w sztucznie stworzonym, wirtualnym świecie.
 

Smart Eye Pro

Smart Eye Pro is a head and eye tracking system designed for use in the vehicle’s cabin. Thanks to its versatility, it can be used in measurements conducted for the majority research projects. The system provides information on head position and viewing direction in three-dimensional (3D) space. The advantage of the device is personalization – tracking is done using the personal profile of the examined person.

Okulograf mobilny SMI EyeTracking Glasses

SMI EyeTracking Glasses jest urządzeniem przeznaczonym do analizy percepcji wzrokowej w rzeczywistym oraz wirtualnym środowisku (np. symulatorach jazdy). Urządzenie wykorzystuje bezdotykową metodę optyczną, polegającą na badaniu położenia odbicia światła podczerwonego od rogówki oka, względem środka źrenicy. Systemem Glasses zbudowany jest na bazie okularów. 

Stanowisko stacjonarne do psychologicznych badań kierowców z podzespołami

Na Stanowisko składają się urządzenia wykorzystywane w psychologicznych badaniach kierowców. Dzięki narzędziom możliwa jest ocena m.in. sprawności psychomotorycznej, w tym czasu reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także ocena widzenia, szczególnie w warunkach ograniczonego oświetlenia. 

Komputerowy system wspomagania i weryfikacji diagnostyki psychologicznej – Wiedeński System Testów

Wiedeński System Testów (WST) jest kompleksowym komputerowym systemem wsparcia diagnostyki psychologicznej.
 
 

Kontrastrometr (Functional Vision Analyzer)

Urządzenie FVA jest kompleksowym testerem, pozwalającym na badanie niektórych funkcji wzrokowych. Stosuje się je przede wszystkim u kierowców do badania widzenia kontrastu (test FACT).
 

Test 2Drive

Jest to komputerowo wspomagany system testów psychologicznych, który umożliwia diagnozę sprawności psychomotorycznej, sprawności intelektualnej i procesów poznawczych oraz osobowości.

EEG (elektroencefalograf) z modułem biofeedback

Elektroencefalograf  to urządzenie pozwalające zbadać bioelektryczną czynność mózgu. Jest pomocny w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego.
 

Aparatura do badań psychofizjologicznych (GSR, EKG, EMG, badanie oddechu)

Zestaw do badań psychofizjologicznych realizuje funkcje elektrokardiografu (EKG), aparatu do GSR (badania reakcji skórno-galwanicznej), aparatu do badania oddechu i elektromiografu (EMG).

SMI iViewX™Hi-Speed500/1250

SMI iViewX™Hi-Speed500/1250 jest systemem wykorzystującym do badań okulograficznych bezdotykową metodę optyczną.
 
 
 

iView X™ HED

iView X™ HED to generacja mobilnych systemów eyetracking łącząca pełną swobodę przemieszczania się z łatwą konfiguracją i efektywnym działaniem. 
 
 
 

Specjalistyczne oprogramowanie badawcze  

Specjaliści z pracowni psychologii transportu i symulatorów jazdy oprócz zaawansowanych urządzeń badawczych w pracy badawczej wykorzystują także informatyczne narzędzia wspomagające ich pracę.