Aparatura do badań psychofizjologicznych (GSR, EKG, EMG, badanie oddechu)

Zestaw do badań psychofizjologicznych realizuje funkcje elektrokardiografu (EKG), aparatu do GSR (badania reakcji skórno-galwanicznej), aparatu do badania oddechu i elektromiografu (EMG). Aparatura służy przede wszystkim do badań kierowców z zakresu obciążenia emocjonalnego, poziomu stresu, stopnia pobudzenia organizmu, czujności, napięcie emocjonalnego i zmęczenia organizmu. 

Zestaw do rejestracji składa się z następujących elementów technicznych:

  • ośmiokanałowego systemu rejestracji i analizy danych PowerLab wraz z oprogramowaniem LabChart (PL3508),
  • dwukanałowego wzmacniacza biopotencjałów (Dual BioAmp) (FE135),
  • wzmacniacza do badania przewodnictwa galwanicznego skóry (GSR) (FE116),
  • pasa oddechowego (MLT1132),
  • pulsomierza (MLT1010),
  • kabli doprowadzających dla elektrod wzmacniacza biopotencjałów (Dual BioAmp) (MLA2540 i MLA2505),
  • elektrod jednorazowego użytku (MLA1010B),
  • elektrod do wzmacniacza badania przewodnictwa galwanicznego skóry (GSR) (MLT116F).