Wymagania w zakresie wydawania zezwoleń na jazdy testowe pojazdów zautomatyzowanych w ruchu drogowym w Szwajcarii

Autoryzowane testy z wykorzystaniem pojazdów zautomatyzowanych zostały dopuszczone w Szwajcarii w 2015 roku. Obecnie zezwolenia na testy (tylko z udziałem kierowcy) wydaje Federalny Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji (DETEC – ang. Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications). W ramach nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, 17 marca 2023 r. szwajcarski parlament przyznał uprawnienia do wydawania zezwoleń na jazdy testowe pojazdów zautomatyzowanych w ruchu drogowym Federalnemu Urzędowi Dróg (FEDRO – ang. Federal Roads Office).

0 Komentarzy
Read more about the article Renault: prezentacja minibusów poziomu 4 w warunkach rzeczywistych podczas turnieju Roland-Garros 2024
Renault Group - Experimentation Auntonomous Shuttle @Roland Garros 2024
© Olivier Martin Gambier

Renault: prezentacja minibusów poziomu 4 w warunkach rzeczywistych podczas turnieju Roland-Garros 2024

„Za 80 proc. skutków wypadków odpowiedzialny jest człowiek. Z punktu widzenia producenta, chodzi oto, aby ten czynnik wyeliminować poprzez safety couching.” – mówił Andrzej Gemra z Renault Group Polska podczas debaty eksperckiej współorganizowanej przez CK:PAP.

0 Komentarzy

Perspektywy wdrażania pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych na przykładzie Szwajcarii

W dniach 22-26 stycznia 2024 r. w Genewie odbyło się 18. spotkanie ekspertów ds. pojazdów zautomatyzowanych, autonomicznych i połączonych (GRVA). Jednym z tematów omawianych podczas wydarzenia były kwestie uregulowań prawnych w zakresie zautomatyzowanej jazdy w Szwajcarii. Szwajcaria jako jeden z pierwszych krajów, poza dyskusjami dotyczącymi wymagań technicznych systemów jazdy automatycznej (ang. Automated Driving Systems - ADS), rozpoczyna wdrażanie dopuszczenia pojazdów wyposażonych w ADS w ruchu drogowym.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania