Spotkanie Sekcji Elektromobilności i Transportu Autonomicznego Komitetu Transportu PAN

W dniu 17 lutego 2023 roku na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Sekcji Elektromobilności i Transportu Autonomicznego Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, któremu przewodniczył kierownik Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak.

Zakres działania i tematyka poruszana podczas spotkań Sekcji to m.in. kwestie związane z mobilnością autonomiczną w odniesieniu do różnych gałęzi transportu, bezpieczeństwo autonomicznych środków transportu oraz rozwój edukacji i szkoleń w środowisku wirtualnym, w tym również z wykorzystaniem symulatorów jazdy.

Podczas pierwszego w tym roku spotkania wygłoszone zostały trzy referaty autorstwa członków Sekcji:

  • Transport autonomiczny w systemach intralogistycznych” – prof. Konrad Lewczuk, Prodziekan ds. nauki i rozwoju na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.
    Prezentacja dotyczyła autonomizacji w transporcie wewnętrznym, pojazdów autonomicznych stosowanych w intralogistyce, takich jak inteligentne wózki widłowe, drony, a także mechanizmów prowadzenia AGV i AMR, kontroli ruchu i bezpieczeństwa, Real Time Location Systems i elementów Przemysłu 4.0.
  • Poziomy autonomii pojazdów szynowych GoA (Grades of Automation), a rozwój systemów klasy BKJP (Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu) opartych na elektronicznych zezwoleniach na jazdę” – prof. Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa.
    W prezentacji przedstawiono wybrane normy dotyczące ruchu kolejowego, rozwój poziomów autonomii pojazdów szynowych w zarysie historycznym, jak również aktualnie stosowane rozwiązania techniczne w obszarze systemów bezpieczeństwa, systemów sterowania ruchem, systemów prowadzenia pociągów i systemów komunikacji, a także wybrane kwestie dotyczące prowadzenia ruchu międzynarodowego. Autor referatu poruszył także kwestie tempa autonomizacji pojazdów kolejowych, a także czynników mogących opóźnić wdrażanie tego typu pojazdów na kolei. Czas wdrażania nowych rozwiązań w transporcie kolejowym jest znacznie dłuższy niż dla innych rodzajów transportu, co wynika ze specyfiki transportu kolejowego, między innymi z dużo dłuższego czasu użytkowania taboru kolejowego.
  • Koło jezdne jako ważny element (słabe ogniwo?) pojazdu autonomicznego” – prof. Jerzy Jackowski, Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wojskowa Akademia Techniczna.
    Prezentacja dotyczyła konstrukcji kół pojazdów drogowych, w tym rozwiązań historycznych, aktualnych koncepcji i trendów technologicznych uwzględniających stosowanie nowych materiałów, projektów oraz innowacyjnych zastosowań. Przedstawiono wpływ tych rozwiązań na bezpieczeństwo i parametry jazdy pojazdów samochodowych, w tym autonomicznych i elektrycznych.

Źródło: ktransportu.pan.pl

Źródło zdjęcia: ktransportu.pan.pl