Pierwszy komercyjny system poziomu L3 dopuszczony do użytku na drogach publicznych Nevady

26 stycznia 2023 roku system DRIVE PILOT firmy Mercedes-Benz – jako pierwszy i na razie jedyny – został dopuszczony do użytku po drogach publicznych stanu Nevada (Stany Zjednoczone). System poziomu 3 wg. klasyfikacji SAEi  został zaimplementowany w pojeździe seryjnym niemieckiej marki [1].

Władze stanu potwierdziły zgodność systemu DRIVE PILOT z obowiązującymi w Nevadzie regulacjami prawnymi w zakresie pojazdów zautomatyzowanych (Nevada Chapter 482A for Autonomous Vehicles). Warto zauważyć, że w Europie system był oferowany na rynku niemieckim od maja 2022 r. Wówczas do sprzedaży trafiły dwa modele Mercedes-Benz wyposażone w ten system [2].

Aktywowany DRIVE PILOT kontroluje prędkość, odległość od poprzedzającego pojazdu, utrzymuje pojazd na wyznaczonym pasie ruchu, uwzględnia profil drogi oraz znaki, a także niektóre nieoczekiwane sytuacje drogowe (wykonuje manewry omijania i hamowania). Tym samym tryb warunkowej zautomatyzowanej jazdy pozwala kierowcy na chwilowe rozproszenie uwagi i skupienie się na czynnościach niezwiązanych z prowadzeniem pojazdu bez konieczności trzymania rąk na kierownicyii. Gdy DRIVE PILOT jest aktywny, na zintegrowanym centralnym wyświetlaczu pojazdu można aktywować aplikacje, które w przeciwnym razie byłyby zablokowane podczas jazdy. Nadal jednak obecność kierowcy wewnątrz pojazdu jest wymagana i musi on pozostawać w gotowości do przejęcia kontroli zawsze, gdy pojazd wyświetli komunikat o konieczności interwencji oraz w sytuacjach, gdy system nie zidentyfikuje poprawnie przekroczenia swoich ograniczeń. Jeśli kierowca nie przejmie kontroli w odpowiednim czasie, system w sposób kontrolowany zatrzyma pojazd, jednocześnie włączając światła awaryjne. Po zatrzymaniu pojazdu aktywowany jest system wzywania pomocy, a drzwi zostają odblokowane, aby umożliwić osobom udzielającym pierwszej pomocy dostęp do wnętrza.

Pomimo wysokiego poziomu zaawansowania systemu, pojazd z aktywowanym DRIVE PILOTEM ma stosunkowo niskie (jak na warunki autostradowe) ograniczenie prędkości – do 40 mil na godzinę (ok. 64 km/h).  Po uzyskaniu zezwolenia, pojazdy z aktywowanym DRIVE PILOT mogą poruszać się po tych obszarach Nevady, gdzie jest to legalne, tzn. na odpowiednich odcinkach autostrad i tam, gdzie występuje duże natężenie ruchu.

Warto zauważyć, że międzynarodowe normy techniczne i standardy bezpieczeństwa dotyczące systemów automatyzujących jazdę zostały zatwierdzone przez ONZ UNECE w 2020 r. UN R157iii weszło w życie 22 stycznia 2021 r. Pomimo faktu, że DRIVE PILOT był pierwszym systemem na poziomie L3 homologowanym zgodnie z UN R157 (09.12.2021r.), nie został on jeszcze dopuszczony do użytku w całej Unii Europejskiej [3]. Konieczne jest bowiem, aby państwa członkowskie wprowadziły niezbędne zmiany w przepisach drogowych, które pozwolą na jazdę bez obowiązku trzymania rąk na kierownicy. Władze Niemiec wprowadziły stosowne zmiany przepisach drogowych już w 2017 r. (ang. Road Traffic Act, niem. Straßenverkehrsgesetz).

i Poziom 3 wg SAE: Automatyzacja warunkowa – kierowcy mogą okresowo zrezygnować z utrzymywania kontroli nad pojazdem, ale tylko w określonych sytuacjach. Warunkiem może być prędkość pojazdu, rodzaj dróg i warunki pogodowe. Niemniej jednak kierowca musi pozostać uważny i gotowy do przejęcia kontroli zawsze, gdy system tego zażąda.
ii To, które dodatkowe czynności kierowcy są prawnie dozwolone, zależy od odpowiednich krajowych przepisów ruchu drogowego.
iii EKG (57) dotyczy m.in. UE, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei, Australii.

Źródła:
[1] Mercedes-Benz world’s first automotive company to certify SAE Level 3 system for U.S. market | Mercedes-Benz Group > Innovation > Product innovation > Autonomous driving [dostęp: 08.02.2023r.]
[2] Mercedes opens sales of Level 3 self-driving system on S-Class, EQS | Automotive News Europe (autonews.com) [dostęp: 08.02.2023r.]
[3] First internationally valid system approval: Conditionally automated driving | Mercedes-Benz Group > Innovation > Product innovation > Autonomous driving [dostęp: 08.02.2023r.] 

Źródło obrazów: Mercedes-Benz