Zmiana limitu prędkości dla zautomatyzowanej jazdy z wykorzystaniem ADS (Automated Driving Systems)

Nowy kamień milowy w mobilności został osiągnięty dzięki przyjęciu propozycji zwiększenia maksymalnej prędkości jazdy z wykorzystaniem systemu zautomatyzowanej jazdy ADS (ang. Automated Driving Systems) z dotychczasowego limitu 60 km/h do 130 km/h na autostradach dla samochodów osobowych (kategoria M1) i lekkich pojazdów użytkowych (kategoria N1). 

Poprawka do Regulaminu ONZ nr 157 (ECE/TRANS/WP.29/2022/59/Rev.1), która została przyjęta przez Światowe Forum EKG ONZ na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów (WP.29), wejdzie w życie w styczniu 2023 r. w krajach stosujących Regulamin nr 157, które wyrażą zgodę  na wdrożenie przedmiotowej zmiany. Poprawka umożliwia także przeprowadzenie przez pojazd procedury zautomatyzowanej zmiany pasa ruchu oraz dopuszcza użycie systemu ADS na drogach, na których ruch pieszych i rowerzystów jest zabroniony i które z założenia są wyposażone w fizyczną separację oddzielającą ruch pojazdów poruszających się w przeciwnych kierunkach [unece.org].

Regulamin ONZ nr 157 (ECE/TRANS/WP.29/2020/81), którego dotyczy poprawka został przyjęty w czerwcu 2020 r. Stanowi on jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie automatycznego systemu utrzymania pasa ruchu ALKS (Automated Lane Keeping Systems). Jest to pierwsze wiążące międzynarodowe rozporządzenie dotyczące automatyzacji pojazdów zgodnie z poziomem 3 wg SAE (Society of Automobile Engineers). Aktywacja systemu ALKS sprawia, że przejmuje on podstawową kontrolę nad pojazdem i tym samym kontroluje ruch pojazdu w płaszczyźnie poprzecznej i wzdłużnej przez długie okresy bez dodatkowych poleceń ze strony kierowcy [eur-lex.europa.eu].

Zmiana do Regulaminu ONZ nr 157 opracowana została przez Grupę Roboczą ds. Pojazdów Zautomatyzowanych/Autonomicznych i Połączonych (GRVA) w oparciu o doświadczenia zebrane z różnych krajów po przyjęciu przedmiotowego Regulaminu.

Źródło: eur-lex.europa.euunece.org