Nowe Rozporządzenie dotyczące procedury i specyfikacji technicznej w zakresie homologacji systemu zautomatyzowanej jazdy (ADS)

Dnia 15 września 2022 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej (Rozporządzenie wykonawcze 2022/1426) ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu systemu zautomatyzowanej jazdy (ADS) pojazdów w pełni zautomatyzowanych.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przeprowadzania procedury homologacji typu pojazdów zautomatyzowanych kategorii M i N z możliwością okresowego uruchomienia trybu jazdy autonomicznej, dla:

a) pojazdów w pełni zautomatyzowanych, w tym pojazdów posiadających oba tryby jazdy (manualny i zautomatyzowany), zaprojektowanych i skonstruowanych do przewozu osób lub towarów na:
    a. wyznaczonym obszarze,
    b. z góry określonej trasie ze stałymi punktami początkowymi i końcowymi (hub-to-hub),
b) pojazdów posiadających dwa tryby jazdy (manualny i zautomatyzowany) z funkcjonalnością umożliwiającą zautomatyzowane parkowanie na wyznaczonych miejscach parkingowych (automated valet parking). 

Na podstawie niniejszego Rozporządzenia producent może wystąpić o indywidualne dopuszczenie lub o homologację typu systemu zautomatyzowanej jazdy pojazdów zdefiniowanych w Art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/858, pod warunkiem że pojazdy te spełniają wymogi niniejszego Rozporządzenia.

Producenci powinni zwrócić szczególną uwagę na załączniki do Rozporządzenia, w szczególności:

  • załącznik I: zbiór informacji na temat pojazdu z ADS, jaki należy dostarczyć wraz z wnioskiem o homologację (dokument informacyjny),
  • załącznik II: wymogi dotyczące skuteczności działania ADS, które musi spełniać homologowany pojazd,
  • załącznik III: kryteria oceny specyfikacji technicznej w konkretnych scenariuszach ruchu drogowego (zawiera informacje m.in. o progach Time to Collision, oczekiwanych kompetencjach behawioralnych w przypadku określonych zdarzeń oraz kryteria dotyczące przeprowadzania badań),
  • załącznik IV: wzór świadectwa homologacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1426&from=EN 

Wersja oryginalna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1426&from=EN