Konferencja Blees Autonomous Mobility Day

W dniu 21 września 2022 roku przedstawiciele kierownictwa Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych wzięli udział w „Autonomous Mobility Day”, zorganizowanym przez firmę BLEES na terenie Arena Gliwice.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie innowacyjnej i proekologicznej formy transportu, jaką jest w pełni elektryczny i autonomiczny minibus firmy Blees. Pojazd ma się poruszać samodzielnie, wykorzystując czwarty poziom automatyzacji (według międzynarodowej klasyfikacji SAE) i pomieścić do 15 pasażerów. 

Zgodnie z założeniem pierwsze pojazdy marki zostaną oddane do użytku w 2023 roku. Data ta będzie zbieżna z rozpoczęciem planowanych jazd testowych w wybranych polskich miastach. Odbiorcami minibusów mają być przede wszystkim samorządy oraz operatorzy komunikacji publicznej w miastach. 

Podczas „Autonomous Mobility Day” zaprezentowano jeżdżącą platformę i szkielet pojazdu, a także przedstawiono stan prac firmy Blees nad autonomicznym minibusem i systemami wspomagającymi funkcjonowanie pojazdu w ruchu miejskim. Przedstawione referaty obejmowały między innymi następujące zagadnienia:

  • autonomiczny transport dla wszystkich,
  • elektryczny minibus dopasowany do przewozów miejskich,
  • technologia w systemie autonomii,
  • zdalny operator dla wielu pojazdów,
  • opłacalność wprowadzenia autonomicznych minibusów,
  • uwarunkowania prawne dla pojazdów autonomicznych.

Uzupełnieniem konferencji był  panel dyskusyjny pt.: „Jak wyglądały dotychczasowe wdrożenia autonomicznych minibusów?”

Wydarzenie zwieńczyła dynamiczna demonstracja technologii Blees na specjalnie przygotowanym torze testowym, podczas której pojazd poruszał się w sposób autonomiczny oraz dzięki kontroli operatora. 

Link do filmu: https://youtu.be/Udf0QgV8zq0