Stanowisko stacjonarne do psychologicznych badań kierowców z podzespołami

Stanowisko pomiaru czasu reakcji

Stanowisko służy do pomiaru czas reakcji czyli czasu potrzebnego na wykonanie reakcji zewnętrznej w odpowiedzi na bodziec. Miernik parametrów reakcji kończyn na bodźce świetlne i dźwiękowe, umożliwia pomiar czasu reakcji oraz różnicuje reakcje poprawne, błędne, spóźnione.

Stanowisko składa się z:

 • panelu sterującego z monitorem i zespołem przycisków (zespół przycisków ręcznych i nożnych) – 220x140x50 mm,
 • części ekspozycyjnej z zespołem manipulatorów oraz kolumną ekspozycji bodźców – 600x300x800 mm,
 • przewodu transmisyjnego,
 • zasilacza.
 
 

Stanowisko pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej

Stanowisko służy do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzji ruchów kończyn górnych, badania koordynacji kończyn górnych z funkcją myślenia (różnicowania bodźców), badania sprawności różnicowania bodźców wzrokowych, pomiar czasu reakcji złożonych.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa odbywa się na poziomie podświadomym angażując układ wzrokowy i ruchowy. Polega na sprawnym i dokładnym przekazywaniu wrażeń i spostrzeżeń do wykonawczego układu ruchowego. Ocenie podlega zarówno szybkość jak i dokładność reakcji badanego zarówno w sytuacji stresu, wywoływanej presją czasu, jak i warunkach swobodnego tempa pracy, co z kolei wskazuje na styl reakcji badanego.

Stanowisko składa się z:
 • panelu sterującego z monitorem i zespołem przycisków – 190x135x50 mm,
 • klawiatury badawczej: dwa rzędy lampek po 7 w każdym ułożonych w pionie przy lewej krawędzi pulpitu 49 przycisków położonych w 7 rzędach po 7 przycisków w każdym – 300x300x50 mm. Przyciski w rzędach odpowiadają rozmieszczeniu lampek w rzędzie pionowym i poziomym,
 • przewodu transmisyjnego,
 • zasilacza,
 • stolika.
 

Stanowisko pomiaru czasu podejmowania decyzji

Stanowisko służące do badania czasu podejmowania decyzji oraz precyzji ruchów. Urządzenie daje możliwości określenia czasu reakcji w tym czasu średniego, minimalnego, maksymalnego, oraz wyrażony w procentach poziom sprawności.

Stanowisko składa się z:

 •  panelu sterującego z monitorem i zespołem przycisków – 190x135x50 mm,
 • klawiatury badawczej: 10 przycisków dla badanego, 10 lampek – 435×110 mm,
 • przewodu transmisyjnego,
 • zasilacza,
 • stolika.
 

Stanowisko pomiaru widzenia stereoskopowego

Stanowisko służy do diagnostyki różnicowania przestrzennego, wykorzystywane w badaniu psychologicznym do oceny odległości.
 
Stanowisko składa się z:
 • panelu sterującego z monitorem i zestawem przycisków – 215x140x50 mm,
 • manipulatora dla badanego – 190x140x45 mm,
 • urządzenia ekspozycyjnego: aparat z automatycznie sterowanymi ruchomymi trzema jednakowymi prętami (średnica max. 10 mm, wysokość max. 300 mm, kolor czarny), maksymalne rozsunięcie prętów 150 mm,
 • statywu do urządzenia,
 • przewodu transmisyjnego,
 • zasilacza.
 

Stanowisko pomiaru widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Stanowisko służy do oceny: widzenia w mroku związanego z rozróżnianiem przedmiotów i oraz kształtów przy minimalnym oświetleniu oraz wrażliwości na olśnienie. Celem jest ocena możliwości percepcyjnych osoby badanej, niezbędnych do prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych. Urządzenie umożliwia określenie dolnego progu wrażliwości wzrokowej w warunkach ograniczonego doświetlenia, wrażliwości na olśnienie – ma na celu określenie czasu adaptacji /rekonstrukcji/ receptora wzrokowego po naświetleniu światłem białym.

Stanowisko składa się z ciemni kabinowej (pomieszczenie ciemni (kabina) wykonane z czarnej płyty meblowej wyposażone w drzwi, wyposażenie w system audio/video – zapewniający podgląd zachowania badanego oraz wentylację), w której znajdują się:
 
Pierścień Landolta
 • panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i zespołem przycisków – 190x135x50 mm,
 • panel ekspozycyjny – 200x190x170 mm,
 • system rozświetlania,
 • przewód transmisyjny,
 • manipulator ręczny.
Noktometr
 • panel sterujący z monitorem – 215x140x50 mm,
 • panel ekspozycyjny – 300x350x25 mm,
 • przewód transmisyjny,
 • zasilacz,
 • manipulator.
 

Symulator pracy w stresie

Symulator pracy w stresie to urządzenie badające sprawność funkcji poznawczych: myślenia, pamięci, uwagi, jak również wpływ dystraktorów słuchowych i wzrokowych na sprawność funkcji poznawczych. Umożliwia określenie poziomu sprawności oraz stopnia koncentracji na zadaniu w warunkach stresu.

Urządzenie składa się z:

 • panelu sterującego z zespołem przycisków – 170x88x33 mm,
 • zestawu ekspozycyjnego z pilotem sterującym – 400x600x740 mm,
 • słuchawek,
 • arkusza testowego,
 • klucza poprawnych zestawień,
 • przewodu transmisyjnego,
 • zasilacza.
 

Standardowy system diagnostyki psychofizjologicznej

Urządzenie służy do oceny wzorca stanu psychofizjologicznego kierowcy, który określa się dzięki podwójnemu badaniu: po całodziennej aktywności oraz po pełnym (łącznie ze snem) wypoczynku.
 
Urządzenie składa się z:
 • przenośnego komputera,
 • programu sterującego,
 • Miernika Stanu Psychofizjologicznego.
 
Testy znajdujące się w procesorze urządzenia to:
 
a. Test Sprawności Sensomotorycznej – umożliwiający badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przy jednoczesnym pomiarze parametrów czasowych,
b. Test Sprawności Umysłowej – pozwala na określenie aktualnego potencjału działań umysłowych,
c. Test Pamięci i Uwagi – określa aktualne możliwości Centralnego Układu Nerwowego (CUN) w zakresie pamięci i uwagi,
d. Pomiar Parametrów Fizjologicznych – zapewniający monitorowanie podczas badania.