Specjalistyczne oprogramowanie badawcze

Specjaliści z pracowni psychologii transportu i symulatorów jazdy oprócz zaawansowanych urządzeń badawczych w pracy badawczej wykorzystują także informatyczne narzędzia wspomagające ich pracę. 

Wśród specjalistycznego oprogramowania dedykowanego pracom badawczym, najczęściej wykorzystywane jest:

 • AutoSim SimWorld
 • Dewesoft X3
 • PreScan + unikalne pluginy generujące teren + terrain upload oraz skrypty konwertujące i weryfikujące
 • Smart EYE Pro i Smar Recorder
 • SMI BeGaze™
 • Noldus Observer XT
 • SMI Experiment Suite 360°
 • MatLab i Simulink
 • SPSS Statistics
 • AutoCAD i AutoCAD Inventor
 • Autodesk 3D Studio Max
 • Pakiet Adobe
 • RoR
 • EuroTrack Simulator ze specjalistycznym pluginem badawczym