Smart Eye Pro

Smart Eye Pro to system śledzenia głowy i wzroku, przeznaczony do wykorzystywania w kabinie pojazdu. Dzięki swojej wszechstronności może znaleźć zastosowanie w pomiarach prowadzonych na potrzeby większości projektów badawczych. System dostarcza informacji na temat pozycji głowy i kierunku patrzenia w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Zaletą urządzenia jest personalizacja – śledzenie odbywa się przy wykorzystaniu profilu osobistego osoby badanej. Profil można utworzyć automatycznie, bez interwencji operatora, półautomatycznie lub ręcznie. Smart Eye Pro współdziała z zaawansowanym symulatorem jazdy samochodu osobowego, będącego własnością Instytutu Transportu Samochodowego. Ponadto, urządzenie jest mobilne, co pozwala na jego implementację w rzeczywistym pojeździe podczas badań terenowych.

Smart Eye Pro zdalnie śledzi ruch głowy i kierunek wzroku z odległości 0,4m – 3,0m od badanego, dzięki czemu nie wymaga zakładania czujników na osobę badaną, a w rezultacie nie powoduje dyskomfortu podczas badań oraz minimalizuje wpływ okularów korekcyjnych na uzyskiwane rezultaty. Zakres ruchów i obszar pomiaru zależą od wyboru obiektywu, umiejscowienia kamer oraz liczby iluminatorów. W celu uzyskania szerokiego obszaru widzenia system jest skalowalny od 2 do 8 kamer, umożliwiając 360-stopniowe śledzenie głowy i oczu. Swobodne i szerokie rozmieszczenie czujników optycznych zarówno w poziomie, jak i w pionie umożliwia obsługę nawet najbardziej skomplikowanych aplikacji. 

Smart Eye Pro składa się z następujących komponentów sprzętowych:

 • komputer z systemem oprogramowania zarządzającego pracą pozostałych elementów zestawu,
 • 3 kamery VGA 60Hz (z możliwością rozbudowy), podłączone przez interfejs Gigabit Ethernet, przeznaczone do obserwacji osoby badanej w podczerwieni,
 • 2 oświetlacze w podczerwieni (z możliwością rozbudowy),
 • kamera kontekstowa, pozwalająca na pokazywanie i rejestrowanie podglądu sytuacji i kierunku wzroku,
 • urządzenie Exponator-7, służące do synchronizacji kamer i wyzwalania oświetlaczy w podczerwieni,
 • switch Gigabit Ethernet,
 • szachownica kalibracyjna, służąca do automatycznego precyzyjnego wykrywania pozycji kamer podczas procesu kalibracji,
 • urządzenie do pomiaru pozycji obiektów świata rzeczywistego w przestrzeni wirtualnej, co pozwala na automatyczny opis obiektów, na które patrzy osoba badana.

Aplikacja Smart Eye Pro służy do konfiguracji systemu oraz kontroli śledzenia i pomiarów. Urządzenie zbiera dane wyjściowe dla głowy i obu oczu. Łącznie około 140 zmiennych, obejmujących śledzenie spojrzeń, śledzenie głowy (6 stopni swobody), śledzenie powiek, pomiar źrenic (pupilometria), mrugnięcia, fiksacje, sakady itp. Dodatkowo, system dostarcza informacji na temat powiązanych miar jakościowych. Dane są zbierane w czasie rzeczywistym i mogą być przesyłane z wykorzystaniem TCP, UDP lub zapisywane jako prosty plik dziennika tekstowego. Oprogramowanie umożliwia wstępną analizę danych wejściowych i ich wizualizację. 

Smart Eye Pro znajduje zastosowanie w badaniach symulatorowych pojazdów samochodowych, a także umożliwia prowadzenie badań terenowych z wykorzystaniem pojazdów rzeczywistych. Moduł Smart Eye World Model pozwala budować rzeczywiste modele 3D środowiska operacyjnego, w celu wykrywania punktu skupienia uwagi osoby badanej. Wykorzystując promieniowanie podczerwone (IR), Smart Eye Pro jest całkowicie niewrażliwy na światło otoczenia, dzięki czemu znajduje zastosowanie w badaniach na wszystkich poziomach ciemności i światła słonecznego. Smart Eye Pro to urządzenie łączące wiele funkcjonalności, co pozwala na jego efektywne wykorzystanie w różnych obszarach badań:

 • zachowanie w ruchu i bezpieczeństwo, 
 • interfejs człowiek-maszyna HMI,
 • badania UX (User Experience),
 • badania zmęczenia i rozproszenia uwagi.