Kontrastrometr (Functional Vision Analyzer) 

kontrastrometr

Urządzenie FVA jest kompleksowym testerem okulistycznym, pozwalającym na zaawansowane badanie zbadanie widzenia funkcji wzrokowych. Na polskim rynku jest to urządzenie innowacyjne, działające jak dotąd w kilku wiodących ośrodkach klinicznych. Stosuje się je przede wszystkim u kierowców do badania widzenia kontrastu. Pomiar widzenia polega na ocenie czułości kontrastowej osoby badanej i ocenie zdolności jej widzenia. Badanie takie polega najczęściej na prezentacji optotypu na tle o różnych poziomach jasności.

Poza testem wrażliwości na kontrast (test FACT) urządzenie posiada testy do badania: ostrości wzroku do dali (6 m, system ETDRS), ostrości wzroku do bliży (40 cm, system ETDRS), widzenia przestrzennego do dali (kółka Wirtha), widzenia barw (tablice pseudoizochromatyczne Ishihary), potencjalnej ostrości wzroku (system ETDRS), widzenia mezopowego/fotopowego, widzenia w olśnieniu dla dwóch poziomów i pola widzenia w płaszczyźnie horyzontalnej (45 – 85 stopni). 

Testy FACT wrażliwości na kontrast (CSF) są jedynymi testami odpowiadającymi wymogom norm ANSI i FDA, zawierają bowiem testy fal sinusoidalnych z antyaliasowaniem brzegowym. Dzięki temu urządzenie FVA jest stosowane przez FDA w badaniach dopuszczających nowe wyroby medyczne do obrotu na rynku USA.

Poziomy oświetlenia fotopowego i mezopowego zostały precyzyjnie wykalibrowane (niezależnie od warunków zewnętrznych jest to luminancja 85 cd/m² oraz 3 cd/m²), podobnie jak dwa stopnie olśnienia (I stopień 10 lux/1 lux, II stopień 135 lux/28 lux). Dzięki temu urządzenie wykorzystywane jest na świecie jako podstawowe w badaniach klinicznych widzenia funkcjonalnego. Badania wrażliwości na kontrast pozwalają na wczesne wykrycie zaćmy, jaskry i AMD, jeszcze zanim pojawią się objawy widoczne w standardowych badaniach okulistycznych.

Dołączone do FVA oprogramowanie EyeView® pozwala na wykreślenie i analizę graficzną i obrazową krzywych wrażliwości na kontrast.

Testy potencjalnej ostrości wzroku są jedynymi dostępnymi testami (poza testami elektrofizjologicznymi) pozwalającymi określić czynność siatkówki u pacjentów z zaćmą, co jest kluczowe w przypadku podejmowania decyzji o operacji.

Urządzenie ma duże zastosowania w medycynie pracy, a szczególnie do badania grup o specyficznych, restrykcyjnych wymaganiach wzrokowych.

W standardowym zestawie dołączone są: zestaw komputerowy, oprogramowanie EyeView®; jako opcja: soczewki do odległości pośrednich.

Z analiz wynika, iż urządzenie to ma duże zastosowania w medycynie pracy, a szczególnie do badania grup o specyficznych, restrykcyjnych wymaganiach wzrokowych, a do takiej grupy należą kierowcy.