Przyszłość usług ostatniej mili

W dniu 6 grudnia 2022 odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, Ministerstwa Infrastruktury oraz firmy Delivery Couple. 

W trakcie spotkania omówiono i zademonstrowano aktualny sposób działania Delivery Couple dostarczającego jedzenie z restauracji do klienta a także plany rozwoju nowych funkcjonalności robotów. Omówiono wyzwania techniczne i legislacyjne związane z rozwojem technologii. W kolejnym kroku przedyskutowano kwestie legislacji robotów w Europie i na świecie. Omówiono konieczne do podjęcia działania mające na celu uregulowanie możliwości testowania i używania robotów samojezdnych na drogach publicznych w Polsce. 

Planowana jest kontynuacja dyskusji i wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań. Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych zaprasza do współpracy wszystkie podmioty zainteresowane poniższą tematyką!

centrumav@its.waw.pl