IV Konferencja Trójstronna ZalaZONE

15 lipca 2022 roku Eksperci Centrum Kompetencji Pojazdów Połączonych i Autonomicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury reprezentowali Polskę w IV Konferencji Trójstronnej ZalaZONE, której gospodarzem jest ZalaZONE Research & Innovation.

Po południu delegaci wzięli udział w dyskusji na temat możliwości przyszłej współpracy pomiędzy Węgrami, Austria i Słowenią z udziałem nowych krajów, takich jak Polska, Słowacja i Chorwacja.

Więcej informacji na stronie konferencji: 4th ZalaZONE Trilateral Conference