Spotkanie Stowarzyszenia CCAM

Eksperci CK:PAP wzięli udział w kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility). Jest to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, którego celem jest promowanie i ułatwianie badań nad CCAM w Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez łączenie różnych interesariuszy.

Stowarzyszenie skupia się na koordynacji działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie CCAM na poziomie europejskim i międzynarodowym, a także zharmonizowaniu europejskich wysiłków w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii i usług CCAM. W trakcie spotkania omówiono m.in. udział Wielkiej Brytanii w programie Horyzont Europa, nadchodzące wydarzenia w dziedzinie, a także aktualne działania i plany w zakresie rozwoju badań i innowacji krajów takich jak: Czechy, Francja, Malta czy Niderlandy. 

Odbyły się także sesje interaktywne poświęcone prowadzeniu szeroko zakrojonych demonstracji i badań pilotażowych oraz współpracy z innymi partnerstwami. 

Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę zarówno z przedstawicielami jednostek publicznych, jak i prywatnych zainteresowanych rozwojem CCAM. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu z CK:PAP.